Historie firmy

Skupina a.t.c. je tvořena společností a.t.c. auditorská a daňová kancelář s.r.o., která byla založena v r. 1995 a zabývá se auditem a ostatními auditorskými službami a společností a.t.c. ekonomický servis s.r.o., která se od svého založení v r. 1994 soustřeďuje výlučně na vedení účetnictví a daňové poradenství.

Sídlo kanceláře je v Plzni, působnost společnosti sahá tradičně za hranice Plzně a západočeského regionu.

Během více než dvaceti let působení na trhu auditorských a poradenských služeb byl vybudován zkušený tým s vysokou odbornou kvalifikací. Skupina a.t.c. je zárukou odborných kompetencí, individuálního osobního přístupu a spolehlivosti. Nejvyšší možná kvalita, neustálý rozvoj firemního know-how a porozumění potřebám klientů jsou nedílnou součástí odváděné práce.

Prioritou společnosti je navázat s klientem dlouhodobý vztah, založený na principech vzájemné důvěry a respektu. Pouze takový přístup umožňuje klientům využít maximálně nabízený odborný potenciál a společnosti umožňuje naplňovat její poslání.