Novela zákona o DPH účinná od 1. 7. 2021

S účinností od 1. 7. 2021 dochází k dlouho očekávaným změnám v uplatňování pravidel DPH u elektronic...

Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí a změny od roku 2021

Zákon č. 609/2020 Sb. nově upravil ustanovení § 38da zákona o daních z příjmů („ZDP“), které stanovu...

Evidence skutečných majitelů

Dne 1. června 2021 nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ESM zákon)...

Daňové úlevy od ministerstva financí

V souvislosti s trvajícími omezeními způsobenými koronavirovou pandemií Ministerstvo finan...

Lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2020

Základní termín, že daňové přiznání se podává ve lhůtě 3 měsíců po skončení zdaňovacího období, zůst...

Příspěvek na stravování v roce 2021

Podle §24 odst.2 písm. j bod.4) jsou daňově uznatelným nákladem výdaje na:   provoz vl...

Souhrn nejdůležitějších změn v daních od 1.1.2021 a další změny schválené v roce 2020

Zásadní novela daňových zákonů vyšla dne 31. 12. 2020 ve Sbírce, jde o zákon č. 609/2020 Sb., kterým...

Daňová tabulka

Tisková zpráva: Přiznání k dani z nemovitých věcí a dani silniční můžete bez rizika sankcí podat až do 1. dubna

V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) nemůžete podat daňové přiz...

Dopady vystoupení Spojeného království z EU od 1. 1. 2021 na DPH

V souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU skončilo dne 31. 12. 2020 přechodné období, ve...

Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti daní z příjmů (BREXIT) od 1. 1. 2021

za situace, že daně z příjmů nebudou upraveny případnou dohodou